Новини

Про те, наскільки українському адвокату складно почати практику в Німеччині, які формальні вимоги доведеться виконати, розповів Валентин Гвоздій

Наскільки українському адвокату буде складно почати практику в Німеччині, які формальні вимоги доведеться виконати і скільки це коштуватиме – ці та інші аспекти розкрив представник НААУ у ФРН Валентин Гвоздій під час чергового вебінару «Доступ до адвокатської професії за кордоном».

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Законодавство

Адвокатська діяльність у Німеччині переважно регулюються Федеральним положенням про адвокатуру (BRAO). Ним закріплено фундаментальне положення німецької правової доктрини – адвокат є незалежним органом здійснення правосуддя.

На сайті Федеральної палати адвокатів Німеччини можна знайти, серед іншого, основні закони про допуск до професії адвоката, права та обов’язки, пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності. Окремі матеріали для зручності вже перекладені англійською.

BRAO доповнюється Професійним кодексом адвокатів (BORA) і Кодексом адвокатів-спеціалістів (FAO). Закон про діяльність європейських адвокатів у Німеччині (EuRAG) і положення про імплементацію розділу 206 BRAO для адвокатів з неєвропейських країн також застосовуються до іноземних адвокатів, які працюють у Німеччині. Здійснюючи транскордонну діяльність у Європі, адвокат також повинен дотримуватися правил Ради адвокатських та правничих товариств Європи (CCBE). Велика кількість інших нормативних актів, які впливають на здійснення адвокатської діяльності, міститься і в інших законах, наприклад, Законі про надання адвокатських послуг, Законі про відмивання доходів, Цивільно-процесуальному уложенні або Кримінальному кодексі.

Ще одним ключовим актом регулювання адвокатури Німеччини, завдяки якому вона органічно вбудована в структуру соціальної ринкової економіки країни, є Федеральний закон про оплату послуг адвоката. Передбачені положеннями закону ставки гонорарів і витрат, що відшкодовуються, орієнтовані на реальний рівень життя населення та застосовуються з огляду на вид правничої допомоги та майнову оцінку справи (Gegenstandswert). Крім того, адвокат має право запропонувати довірителю індивідуальну угоду про гонорар (Honorarvereinbarung), за умовами якої розмір відшкодування може бути іншим, ніж передбачено законом.

Також Федеральним законом про сприяння електронному документообігу із судами встановлено поетапне запровадження електронного документообігу між усіма органами правосуддя, включно з адвокатурою. Для вирішення цього завдання було внесено зміни в усі федеральні процесуальні закони, розроблено та впроваджено програмні продукти для обміну повідомленнями та документами між судами та адміністративними установами, нотаріусами, адвокатами та податковими консультантами. Кожен адвокат Німеччини має персональну професійну електронну поштову скриньку (besondere elektronische Anwaltspostfach – beA), яку використовує в повсякденній діяльності. Завдяки шифрованій системі ідентифікації доступ до електронного правосуддя мають лише адвокати, які перебувають у федеральному реєстрі. З 1 січня 2022 року для судів та адвокатури електронний документообіг є обов’язковим.

Самоврядування

З 2015 року Національна асоціація адвокатів почала співпрацювати з Федеральною палатою адвокатів Німеччини, зокрема з питання прийняття українських адвокатів до регіональних Палат адвокатів Німеччини.

Федеральна палата адвокатів Німеччини складається з 27 регіональних палат адвокатів та Палати адвокатів при Федеральному суді. Палати адвокатів (Rechtsanwaltskammern – RAKn) у Німеччині є основою адвокатського самоврядування. Кожен адвокат у Німеччині є членом палати адвокатів землі, в якій він прописаний. Робота палат адвокатів зосереджена на консультуванні та підтримці своїх членів, а також на професійному нагляді за ліцензованими адвокатами. До завдань палат належать, зокрема, такі:

допускати адвокатів до здійснення адвокатської діяльності і, якщо необхідно, скасовувати їх допуск;консультувати та інструктувати адвокатів з питань професійних обов’язків;за запитом виступати посередником у суперечках між адвокатами або між адвокатами та клієнтами;здійснювати контроль за виконанням професійних обов’язків адвоката та вживати санкцій за порушення;надавати своїм членам на зборах Палати річний звіт про свою діяльність та звіти про управління майном;готувати звіти, які запитує державна судова адміністрація, суд чи адміністративний орган держави.

Список палат адвокатів, їх поштові та електронні адреси можна знайти на сайті Федеральної палати адвокатів Німеччини.

Іноземні адвокати

Адвокати з держав-членів Світової організації торгівлі, перелік яких веде Федеральне міністерство юстиції, можуть подати заяву на отримання дозволу на здійснення адвокатської діяльності в Німеччині в галузі права своєї держави походження, а також міжнародного права (§ 206 Федерального закону про адвокатуру). Оскільки Україна належить до таких держав, українські адвокати можуть подати відповідну заяву на отримання вищезгаданого дозволу до Палати адвокатів тієї землі, в якій вони проживають.

Відповідно до § 206 BRAO представники іноземних професій, перелічених у нормативному акті відповідно до абзацу (2), можуть здійснювати адвокатську діяльність у Федеративній Республіці Німеччина, якщо вони:

1) мають право відповідно до законодавства своєї держави на здійснення професійної діяльності у своїй державі, та2) були прийняті до Палати адвокатів, відповідальної за землю, де зареєстрований адвокат, на підставі поданої заяви.

Дозвіл на здійснення адвокатської діяльності поширюється для адвокатів з України на галузі права держави походження та міжнародного права.

§ 207 BRAO встановлено процедуру допуску до адвокатської діяльності та професійний статус; процеси відкликання та анулювання свідоцтва. Зокрема зазначено, що до заяви про вступ до Палати адвокатів (абз. 2 ч. 1 ст. 206) додається свідоцтво про належність до професії, видане компетентним органом у країні походження. Свідоцтво подається до Rechtsanwaltskammer щорічно. Для українських адвокатів аналогом такого свідоцтва є витяг з ЄРАУ, перекладений на німецьку мову. Якщо ж адвокат втрачає статус адвоката в Україні або не подав витяг, його право на здійснення адвокатської діяльності в Німеччині можуть анулювати. Цією ж статтею встановлений обов’язок на страхування професійної відповідальності. Також зазначено, що зареєстрований іноземний адвокат повинен використовувати своє професійне звання відповідно до законодавства держави походження. При використанні свого професійного звання він повинен вказувати країну походження німецькою мовою. Іноземний адвокат також має право використовувати у професійній діяльності позначення «Член Палати адвокатів… (Берліну)».

Тобто український адвокат, допущений до здійснення адвокатської діяльності в Німеччині не має права ніде писати, що він «Rechtsanwalt» («адвокат» німецькою). Він зобов’язаний використовувати лише титул «Advokat aus der Ukraine» або «член Палати адвокатів Берліну» (для прикладу – Mitglied der Rechtanwaltskammer Berlin).

Основні обов’язки адвокатів закріплені в розділі 43а BRAO. Серед них: запобігати виникненню конфлікту інтересів, зберігати адвокатську таємницю, постійно підвищувати кваліфікацію та ін.

З питань оподаткування адвокатської діяльності в Німеччині потрібно обов’язково консультуватися з податковим консультантом або хоча б з податковою службою.

Порядок заповнення заяви про вступ до палати

Тепер давайте розглянемо для прикладу заяву про вступ до Палати адвокатів Берліну. Важливо, зазначити, що форми заяв і вимоги можуть відрізнятися в залежності від Палати адвокатів. Для отримання точних та релевантних даних потрібно обов’язково звертатися до Палати адвокатів тієї землі Німеччини, де ви зареєстровані та отримали посвідку на тимчасове проживання з дозволом на роботу.

Подання заяви про вступ до Палати адвокатів Берліну здійснюється відповідно §§ 206, 207 Федерального положення про адвокатуру Німеччини. Заяву необхідно подати в письмовій формі до Палати адвокатів Берліну, Littenstr. 9, 10179 Berlin.

Документи іншою мовою, ніж німецька, повинні супроводжуватися перекладом на німецьку. Вимоги щодо посвідчення перекладу краще уточнити в Палаті адвокатів.

До заяви повинні бути додані:

a) заповнена та підписана форма (бланк) з особистою інформацією з фотографією;б) заповнена та підписана анкета;в) свідоцтво компетентного органу країни походження про приналежність до професії адвоката відповідно до Постанови про застосування професійних звань, зазначених у § 206 Федерального положення про адвокатуру Німеччини (витяг з ЄРАУ); в) свідоцтво про народження; у разі зміни прізвища додаткове документальне підтвердження прізвища (свідоцтво про шлюб);г) підтвердження наукового ступеня, за наявності;ґ) дозвіл на проживання;д) дозвіл на роботу;е) доказ страхування професійної відповідальності відповідно до § 51 Федерального положення про адвокатуру Німеччини або надання документа про тимчасове страхування. Страхування необхідно оформити в страховій компанії, яка має право здійснювати діяльність у Німеччині;є) довідка про несудимість із країни походження;ж) підтвердження сплати внеску. За вступ до Палати адвокатів Берліну стягується збір у розмірі 235 євро. Збір сплачується після подання заяви до асоціації адвокатів. Збір перераховується на рахунок відповідної Палати адвокатів.

Потім Палата адвокатів ухвалює рішення щодо заяви. Рішення у письмовій формі буде видано заявнику. Вступ до асоціації адвокатів може відбутися лише за наявності підтвердження страхування професійної відповідальності або якщо надано тимчасове підтвердження страхування. Вступ до асоціації адвокатів набирає чинності з моменту отримання (вручення) рішення про зарахування.

Щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в Берліні становить 335 євро і повинен бути сплачений до 1 квітня щорічно. У кожної палати адвокатів регіону своя сума..

Детальніше з цією інформацією можна ознайомитися на сайті Палати адвокатів Берліну у розділі «Вакансії берлінських адвокатів для шукачів притулку з України».

Виготовлення посвідчення адвоката коштує 20 євро і може тривати до 6 тижнів. Разом із заявою на виготовлення посвідчення адвоката до палати адвокатів потрібно принести фото розміром 5х4 см.

Як тільки допуск буде наданий, адвокат зобов’язаний створити та підтримувати юридичну фірму в окрузі палати, членом якої він є. Однак для цього достатньо окремої кімнати у вашій квартирі, якщо з офісом можна буде зв’язатися телефоном, факсом або електронною поштою.

Персональна професійна електронна поштова скринька (beA)

Уже під час процедури вступу до палати адвокатів у вас є можливість подати заявку на отримання картки beA для доступу до персональної професійної електронної поштової скриньки (§ 31a Федерального положення про адвокатуру Німеччини).

Кожен адвокат, допущений до здійснення адвокатської діяльності в Німеччині, має beA для безпечного електронного спілкування між адвокатами та іншими державними установами.

Власник beA зобов’язаний підтримувати технічні засоби, необхідні для її використання, а також брати до уваги повідомлення та отримання повідомлень через beA. Тому обов’язком кожного адвоката є регулярна перевірка електронної скриньки на предмет отримання повідомлень.

Ви повинні налаштувати та активувати поштову скриньку у вашому веб-браузері, щоб ви могли отримувати повідомлення в електронній поштовій скриньці адвоката. Для цього необхідно виконати наступні кроки:

подати заяву на отримання картки beA для адвокатів до Федеральної нотаріальної палати, і замовити зчитувачі карток;завантажити та встановити програму beA Client-Security.здійснити первинну реєстрацію.

Для замовлення необхідний унікальний ідентифікаційний номер (особистий номер заявки або SAFE ID). SAFE ID – це унікальна комбінація цифр і букв, яка видається тільки один раз і присвоюється особисто вам. Він не може бути змінений і представляє лише особу конкретного адвоката, що зберігається в системі beA.

Ви можете самостійно знайти свій SAFE ID у німецькому офіційному реєстрі адвокатів. Для цього потрібно зайти на сайт реєстру, ввести своє ім’я та прізвище. Потім у частині інформації про себе внизу можна знайти SAFE ID.

Процес отримання картки та зчитувача карток є досить тривалим. Також варто відмітити ціни для налаштування електронної поштової скриньки адвоката:

картка – 29,90 євро (оновлювати необхідно раз на два роки);програмне забезпечення – 4,90 євро (оновлювати щорічно);зчитувач карток – 74,90 євро чи 134, 90 євро (на вибір).

Детальнішу інформацію про beA можна отримати також на сайті Федеральної палати адвокатів Німеччини.

Страхування професійної відповідальності

Помилкові поради, неправильно підготовлені висновки та недостатня правова інформація – кожен, хто бажає працювати адвокатом у Німеччині, за законом зобов’язаний мати страхування професійної відповідальності відповідно до §51 Федерального положення про адвокатуру Німеччини.

Зокрема, воно покриває фінансові збитки, які швидко виникають у цій професії. Адже помилки можуть трапитися навіть з найдосвідченішим адвокатом. Страхування професійної відповідальності покриває витрати за вас, щоб ви могли зосередитися на своїй роботі і були фінансово захищені.

У Німеччині страхування професійної відповідальності адвоката є частиною вдало налагодженого механізму з розподілу ризиків, пов’язаних із професійними помилками адвоката, між адвокатом, страховою компанією та клієнтом. Не маючи договору страхування, який укладається з конкретним адвокатом, а не з юридичною компанією, в якій може працювати особа, в Німеччині неможливо стати членом палати адвокатів.

Мінімальна сума страхового покриття можливого збитку становить 250 тис. євро на один страховий випадок. Платежі страховика в усіх випадках заподіяння шкоди, що сталися протягом одного року, можуть обмежуватися чотирикратною мінімальною страховою сумою. Враховуючи високий формалізм судової системи Німеччини, навіть незначна професійна помилка адвоката може призвести до стягнення з адвоката значних сум. За статистикою німецьких страховиків, близько 20% помилок клієнти не пробачають адвокатам і звертаються до страхових компаній за відшкодуванням.

У Німеччині є багато страхових компаній, з якими можна укласти договір страхування професійної відповідальності. Однією з них є HDI. Тут страхування обійдеться адвокату приблизно в 134 євро на рік. Аби знайти страхову компанію, яка вам підходить, можна загуглити «Berufshaftpflichtversicherung Rechtsanwalt».

У рамках процедури допуску до адвокатської діяльності поширеною практикою є подання попереднього підтвердження страхового покриття від страховика професійної відповідальності разом з іншими необхідними документами для допуску до адвокатської діяльності. Остаточне підтвердження страхування видається після отримання дозволу на заняття адвокатською діяльністю.

Можливості для просування послуг

Як же українському адвокату, який пройшов всю процедуру допуску до професії в Німеччині, знаходити клієнтів у Німеччині для надання їм послуг з питань українського та міжнародного права? Серед іншого, можна порадити скористатися сайтами, які діють в Німеччині для пошуку адвокатів клієнтами. Коли людині потрібні послуги з конкретної галузі права чи щодо питань, пов’язаних, наприклад з Україною, вона може зайти на такий сайт, ввести запит, і їй буде надано інформацію про адвокатів, які можуть надати консультацію з конкретного питання.

Такі послуги надають, наприклад, сервіси Anwalt.de, Anwaltssuche.de та Anwalt-Suchservice.de. На цих сайтах адвокати також можуть публікувати статті та різноманітні поради, аналіз положень законодавства тощо.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *